Tag Archives: XÓA SỐ 0 ĐẦU DÒNG TRONG EXCEL

CÁCH GIỮ VÀ XÓA SỐ 0 ĐẦU DÒNG TRONG EXCEL

CÁCH GIỮ VÀ XÓA SỐ 0 ĐẦU DÒNG TRONG EXCEL CÁCH GIỮ SỐ 0 ĐẦU DÒNG – FOMAT CELLS Nếu bạn muốn giữ số 0 đầu dòng trong Excel, bạn cần định dạng ô tính dưới dạng Text trước khi bạn gõ dữ liệu, sau đây goctinhoc.com sẽ hướng dẫn các bạn làm được điều đó.XÓA SỐ…