Tag Archives: kích hoạt Flash trên Firefox

Cách kích hoạt Flash Player trên Firefox

Cách kích hoạt Flash Player trên Firefox Kích hoạt Flash trên Firefox là cách duy nhất giúp người dùng có thể sử dụng hay trải nghiệm các nội dung cần Flash Player trên mạng. Mặc dù ngày nay HTML5 phổ biến hơn nhưng Flash vẫn rất quan trọng với người dùng. Chúng ta thường tự…