Tag Archives: goctinhoc.com

Bài 2: CÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢN TRONG EXCEL ĐẸP NHƯ WORD

CÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢN TRONG EXCEL ĐẸP NHƯ WORD Khi chúng ta cần soạn thảo các văn bản hay biểu mẫu, tờ trình, hợp đồng,… thì chúng ta nghĩ ngay tới là dùng Word, vì dễ dàng trong căn chỉnh và in ấn ra đẹp. Bạn có nghĩ là trong Excel chúng ta cũng…

CÁCH TÌM ĐƯỜNG DẪN TỚI FILE EXCEL, THƯ MỤC CHỨA FILE ĐANG MỞ

CÁCH TÌM ĐƯỜNG DẪN TỚI FILE EXCEL, THƯ MỤC CHỨA FILE ĐANG MỞ Hệ thống máy tính của ta được thiết kế để lưu trữ các tập tin, các thư mục,….vào trong một ổ cứng theo một quy luật nhất định, giúp ta dễ dàng trong việc quản lý dữ liệu. Sau đây goctinhoc.com sẽ…