Tag Archives: ĐỊNH DẠNG CÓ ĐIỀU KIỆN EXCEL

SỬ DỤNG ĐỊNH DẠNG CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG EXCEL 2010, 2013 VÀ 2016

CÁCH SỬ DỤNG ĐỊNH DẠNG CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG EXCEL 2010, 2013 VÀ 2016 Trong bài viết này, goctinhoc.com sẽ hướng dẫn các bạn các tính năng cơ bản của định dạng có điều kiện. Bạn sẽ học cách tạo các quy tắc định dạng khác nhau, cách định dạng có điều kiện dựa trên…