Tag Archives: chế độ riêng tư

Samsung Galaxy S5 – Sử dụng Private Mode, chế độ riêng tư

Samsung Galaxy S5 – Sử dụng Private Mode, chế độ riêng tư Vì một số lý do, bạn có thể muốn cất các file đa phương tiện vào một chỗ mà chỉ mình bạn có thể xem. Tính năng Private Mode mới của Galaxy S5 mà chúng tôi sẽ hướng dẫn sau đây sẽ giúp…