Tag Archives: Chặn tài khoản Facebook Messenger

Chặn tài khoản Facebook Messenger, ngăn nhắn tin trên facebook messenger

NChặn tài khoản Facebook Messenger, ngăn nhắn tin trên facebook messenger Ngoài việc ngăn chặn người khác truy cập vào Facebook của mình thì bạn cũng có thể chặn tài khoản Facebook Messenger để họ không thể nhắn tin trên Facebook Messenger cho bạn được. Nếu bạn không thích một ai đó nhắn tin, gửi…