Tag Archives: Cách tắt thanh công cụ chụp màn hình trên Samsung Galaxy

Cách tắt thanh công cụ chụp màn hình trên Samsung Galaxy S20

Cách tắt thanh công cụ chụp màn hình trên Samsung Galaxy S20 Bắt đầu thao tác chụp ảnh màn hình trên dòng Samsung Galaxy S20, chúng ta sẽ thấy một thanh công cụ bao gồm 3 biểu tượng với chức năng khác nhau xuất hiện. Nếu cảm thấy khó chịu và không cần thiết, bạn…