Tag Archives: Cách mã hóa tin nhắn Facebook

Cách mã hóa tin nhắn Facebook

Cách mã hóa tin nhắn Facebook Bằng cách mã hóa tin nhắn Facebook, tất cả các tin nhắn mà bạn đã nhận hay gửi đều được mã hóa đầu cuối, chỉ có bạn và người nhận mới có thể đọc được các tin nhắn này. Trên Facebook được tích hợp tính năng mã hóa tin…