Tag Archives: tắt

Cách bật, tắt, kích hoạt Plugin Adobe Flash Player trên Google Chrome

Cách bật, tắt, kích hoạt Plugin Adobe Flash Player trên Google Chrome Một điểm thú vị trên Google Chrome đó là Adobe Flash Player được tích hợp sẵn trên trình duyệt này. Bạn có thể bật, tắtPlugin Adobe Flash Player trên Google Chrome nhanh trong ngay trong Plugins của trình duyệt này. Để sử dụng…