Tag Archives: Cách sửa ngày sai trong excel góc tin học

Bài 2: Cách sửa ngày sai trong excel

CÁCH SỬA NGÀY SAI TRONG EXCEL Bạn nhận được file của người khác làm, nhập ngày tháng năm không đúng quy chuẩn. Và cần phải sửa lại đồng loạt, vậy thì chúng ta phải làm thế nào để sửa lỗi Cách sửa ngày sai trong excel ?   Như trong ảnh, chúng ta sẽ thấy…