Category Archives: EXCEL CƠ BẢN

Bài 1: Hướng dẫn cách kết nối tới SQL severe để lấy dữ liệu vào excel

HƯỚNG DẪN CÁCH KẾT NỐI TỚI SQL SEVER ĐỂ LẤY DỮ LIỆU VÀO EXCEL Trong bài viết này, goctinhoc.com sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối tới phần mềm SQL Sever và lấy dữ liệu từ SQL Sever vào Excel một cách nhanh chóng. Để thực hiện kết nối với SQL Sever để lấy dữ liệu…

Bài 2: Cách sửa ngày sai trong excel

CÁCH SỬA NGÀY SAI TRONG EXCEL Bạn nhận được file của người khác làm, nhập ngày tháng năm không đúng quy chuẩn. Và cần phải sửa lại đồng loạt, vậy thì chúng ta phải làm thế nào để sửa lỗi Cách sửa ngày sai trong excel ?   Như trong ảnh, chúng ta sẽ thấy…